^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski

 

 

KOCHANI RODZICE!!!

Serdecznie Was witam i pozdrawiam :)

Najpierw chcę z całego serca podziękować za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość! Dziękuję za Wasze wsparcie, życzliwość, każde dobre słowo oraz modlitwę!

Z radością informuję, że wreszcie kończymy zdalne nauczanie i rozpoczynamy pracę stacjonarną w przedszkolu od 21.09.2020r. tj. PONIEDZIAŁEK – w obydwu grupach przedszkolnych. Zapraszam wszystkie zapisane dzieci do grupy „Motylków” i „Biedronek”. Niestety, dzieci z listy rezerwowej muszą jeszcze zaczekać.

Aby zapewnić Wam bezpieczny powrót do przedszkola, dnia 09.09.2020 r. w budynku przeprowadzona została dezynfekcja wszystkich pomieszczeń przez profesjonalną firmę. Prace przygotowawcze do otwarcia placówki już prawie zakończone, zatem w poniedziałek będzie można rozpocząć zabawę i naukę w naszym przedszkolu.

Ponieważ w dalszym ciągu jeszcze pozostaję w izolacji, dlatego informuję, że na czas mojej nieobecności obowiązki zastępcy dyrektora będzie pełnić p. mgr Joanna Gurba – nauczyciel z grupy 5-6 latków.

Przyprowadzając dzieci w poniedziałek do przedszkola bardzo proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i higieny związanych z COVID-19, które także są umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Proszę również o zwrot uzupełnionych ankiet i deklaracji, które panie nauczycielki wyślą Wam jutro na przedszkolnego maila. Podpisane w domu dokumenty znacznie usprawnią poranny odbiór Waszych Pociech.

Pamiętajcie proszę także o tym, żeby zabrać ze sobą podpisane pakiety edukacyjne, pantofelki oraz worek, do którego wkładamy zapasowe ubranka na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Bardzo się cieszę na myśl o poniedziałkowym otwarciu naszego przedszkola. Szczerze Was zapewniam, że wszystkie Siostry i Panie czekają na kochanych Przedszkolaków!

Ufam, że do zobaczenia już wkrótce,

Wasza s. Urszula :)

 

Przedszkole to nie szpital! Chore dziecko zostaw w domu! - Mama na ...

 W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola przypominam,że:

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do 
przedszkola dzieci tylko zdrowych!!!
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
- mają katar, kaszel, gorączkę (codziennie
 
przed wyjściem do przedszkola należy 
zmierzyć temperaturę dziecka);
- są przeziębione lub chore;
- mają inne objawy, które mają znamiona
przeziębienia lub choroby.
Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz jakimikolwiek 
objawami przeziębienia lub choroby
absolutnie nie będą mogły zostać w przedszkolu.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Do przedszkola przychodzą wszystkie zapisane dzieci na rok 2020/2021.

2. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

3. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi.

4. Rodzic jest zobowiązany podpisać deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19.

5. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów (w tym kocyków i poduszek).

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

8. Codziennie przy odbiorze dziecka przez wyznaczonego do tego pracownika – będzie mierzona temperatura dziecka.

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do szatni, sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano, a potem wyprowadzane do rodzica - przez pracownika przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

11. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

12. W związku z obostrzeniami i wytycznymi GIS jesteśmy zobowiązani przygotować salę pobytu dzieci w taki sposób, żeby każdego dnia mogła zostać dokładnie zdezynfekowana (stąd usunięty zostanie m.in. dywan, misie, lalki, małe klocki, książki, a na placu zabaw zabezpieczone taśmą basen z kulkami i piaskownica).

 

 

   


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat