^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski

Podaruj innym odrobinę dobrego serca

 #GaszynChallenge 

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW ZA ZDALNE NAUCZANIE DZIECI W DOMU ...

Kochani Rodzice!

Dziękujemy, że w tym trudnym czasie byliście blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość, dziękujemy za Wasze zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania oraz możliwość „spotkań” poprzez fotorelację. Mamy nadzieję, że do zobaczenia we wrześniu. 

 

Terminal kart płatniczych Koszalin - instalacja, montaż

OPŁATA ZA DYŻUR W PRZEDSZKOLU
Przypominam o terminach i zapraszam :) 
Za CZERWIEC - (opłata stała + żywność) - 03.07.2020 r. (piątek);
Za LIPIEC - (opłata stała + żywność) - 17.07.2020 r. (piątek).

Przedszkole to nie szpital! Chore dziecko zostaw w domu! - Mama na ...

 W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola przypominam,że:

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do 
przedszkola dzieci tylko zdrowych!!!
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
- mają katar, kaszel, gorączkę (codziennie
 
przed wyjściem do przedszkola należy 
zmierzyć temperaturę dziecka);
- są przeziębione lub chore;
- mają inne objawy, które mają znamiona
przeziębienia lub choroby.
Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz jakimikolwiek 
objawami przeziębienia lub choroby
absolutnie nie mogą zostać przyjęte na dyżur.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Do przedszkola mogą przyjść tylko i wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem.

2. Jedna grupa w naszym przedszkolu może liczyć max. 16 dzieci.

3. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

4. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi.

5. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz,
że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.

6. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów (w tym kocyków i poduszek, nie będą też myć ząbków).

8. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

9. Codziennie przy odbiorze dziecka przez wyznaczonego do tego pracownika – będzie mierzona temperatura zarówno dziecku jak i opiekunowi (opiekun przyprowadza dziecko
do drzwi i zabiera maseczkę dziecka).

10. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szatni, sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano, a potem wyprowadzane do rodzica - przez pracownika przedszkola.

11. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

12. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

13. Przedszkole w pierwszej kolejności zobligowane jest do troski o bezpieczeństwo i sprawowania opieki nad dzieckiem stąd w przewidywanej grupie mieszanej będą się odbywać przede wszystkim zajęcia opiekuńcze. Materiały do pracy w domu nadal będą przesyłane na utworzoną w tym celu pocztę na gmailu.

14. W związku z obostrzeniami i wytycznymi GIS jesteśmy zobowiązani przygotować salę pobytu dzieci w taki sposób, żeby każdego dnia mogła zostać dokładnie zdezynfekowana (stąd usunięty zostanie m.in. dywan, misie, lalki, małe klocki, książki, a na placu zabaw zabezpieczone taśmą basen z kulkami i piaskownica).

15. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor placówki, po przeprowadzonym wywiadzie z rodzicem zgłaszającym dziecko. 

 

 

   


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat