^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,MOJE ULUBIONE PIEROGI"

Organizator:

„U SCHABIŃSKIEJ-CHYROWA SKI sp. z o.o.” w Chyrowej k. Dukli

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.

2. Cele konkursu:

·          zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są           pierogi

·         rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

·          promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

·          prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej:

    rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) należy zrobić              zdjęcie lub skan pracy i wysłać w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny na stronie                    http://chyrowaski.pl/

Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 2MB Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, pdf

Wymaga nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę plastyczną!!! (w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko pierwsza weźmie udział w konkursie)

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

·         nadesłanie pracy plastycznej drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie http://chyrowaski.pl       w wyznaczonym terminie,

·         uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”,

·         WAŻNE: w przypadku uczestników niepełnoletnich na metryczce obowiązkowy jest uzupełnienie danych rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.03.2020 r.

    Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00

    Adres formularza zgłoszeniowego: http://chyrowaski.pl/

6. Komisja konkursowa przyzna NAGRODĘ GŁÓWNĄ w trzech kategoriach:

·          kategoria - dzieci przedszkolne i młodsze

·          kategoria – uczniowie szkół podstawowych III kategoria – uczniowie szkół średnich

7. Kryteria oceny prac:

·          estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, 

·         inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, 

·         samodzielne wykonanie.

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej

    http://chyrowaski.pl/ po 24.04.2020r

NAGRODY!!!!!!

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną DYPLOM (na adres wskazany w metryczce). Dyplom upoważni autora pracy do osobistego i jednokrotnego odbioru małej porcji pysznych pierogów w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej po okazaniu dyplomu.

Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA:

·         bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „Gościńcu-Chyrowianka”

        w Chyrowej 40, 38-450 Chyrowa z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami.

 

Klauzula informacyjne:

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „u SchabińskiejChyrowa-Ski sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem Chyrowa 40, 38-450 Chyrowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i pużniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moje ulubione pierogi”.

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 510 925 000

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Instytut Edukacji i Biznesu - Fotogaleria - Szkoły Policealne w ...

Kochani Rodzice!

 

Nawiązując do telefonicznych rozmów z Wami raz jeszcze zachęcam do systematycznej fotorelacji z edukacji domowej Waszych dzieci. Chętnych Rodziców proszę o przesyłanie zdjęć na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 784-397-852 (Messenger lub Whatsap). Wszyscy za sobą bardzo tęsknimy, w ten sposób będziemy mogli chociaż zobaczyć się wzajemnie. Zdjęcia będę sukcesywnie dodawać do galerii na naszej stronie J

 

Znalezione obrazy dla zapytania: kształcenie na odległość

Kochani Rodzice i Dzieci!

Uczniowie i studenci uczą się on-line. A co z naszymi przedszkolakami, którzy teraz też powinni cieszyć się spotkaniem z kolegami w przedszkolu, nabywać nowych umiejętności i utrwalać już te zdobyte. Teraz to WY Rodzice jesteście i bądźcie dla swoich najmłodszych pociech nauczycielami. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan epidemii. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci. To chwila, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy. Zachęcam również do skorzystania z materiałów przygotowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych (od 26.03.2020 r.). Założyłam na ten czas nowego e-maila z bezpośrednim dostępem dla wszystkich Rodziców naszego Przedszkola. Zachęcam Państwa do założenia w domu teczki na prace, które po powrocie do przedszkola dziecko będzie mogło opowiedzieć i pokazać. Za włożony trud i staranność czeka na dzieci drobny upominek J Poniżej zamieszczam konto i hasło:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

hasło: Zostajewdomu123

Bardzo proszę nie przekazywać na tej poczcie informacji prywatnych czy do nauczycieli czy do rodziców dzieci. Konto z dostępem założone dla wszystkich Rodziców, by można było w łatwy sposób przekazywać propozycje prac dla dzieci. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, rozmowy, bądź załatwienia spraw to jestem do dyspozycji telefonicznej. Również Panie Nauczycielki służą pomocą telefoniczną. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Z darem modlitwy:

s. Urszula

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: ZMIANA TERMINU

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Przedszkolaki
wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie o tematyce „NAJCIEKAWSZA POMOC DYDAKTYCZNA DO ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH” zorganizowanego w ramach realizowanego
w przedszkolu Programu matematycznego
„MALI MATEMATYCY”

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli w erze komputerów i konsoli zdarza Wam się jeszcze rzucać kostką i przesuwać pionki wspólnie  z dzieckiem, a wasze dziecko ma pomysł na grę, zabawę według własnych reguł - ten konkurs jest właśnie dla Was! Zapoznajcie się z regulaminem i wspólnie ze swoją pociechą stwórzcie najciekawszą pomoc dydaktyczną do zajęć matematycznych!

Temat przewodni: „Najciekawsza pomoc dydaktyczna do zajęć matematycznych”

Cele konkursu:

v  promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie, pomoce dydaktyczne ułatwiające opanowanie poszczególnych działań matematycznych w wieku od 3 do 6 lat;

v   utrwalenie cyfr oraz symboli matematycznych;

v  kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;

v  rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia;

v   rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;

v   wzmacnianie więzi rodzinnych;

v  współpraca z rodzicami.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z obydwu grup wiekowych
z naszego przedszkola.

2. Tematyka- pomoc dydaktyczna do zadań matematycznych według pomysłowości, dostosowana do możliwości wiekowych dziecka.

3. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla poszczególnej pomocy dydaktycznej do zajęć matematycznych: tytuł, instrukcję.

5. Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwę grupy.

6. Każda pomoc dydaktyczna zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną
z pomocą osób dorosłych.

7. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną pomoc dydaktyczną.

8. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, atrakcyjność, staranność wykonania oraz estetyka pracy .

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 latki oraz 5,6 latki

10. Termin składania prac konkursowych: do 17 marca 2020 r. (wtorek) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC, ZACHĘCAMY DO RODZINNEGO ZAANGAŻOWANIA KONKURSOWEGO I ZŁOŻENIE PRAC PO POWROCIE DO PRZEDSZKOLA - PO ODBYTEJ KWARANTANNIE w przedszkolu u wychowawców z grupy „Biedronki” i „Motylki”.

11. Powołana komisja oceni wykonane pomoce dydaktyczne i wyłoni zwycięzców.

12. Rozstrzygnięcie nastąpi 24 marca 2020 r. (wtorek)  - TERMIN ZOSTANIE PODANY PO POWROCIE DO PRZEDSZKOLA

13. Wykonane pomoce matematyczne pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabaw i zajęć matematycznych.

14. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację zdjęć z konkursu na stronie internetowej przedszkola. 

Koordynator konkursu: mgr Barbara Prokop

  


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat