^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski 

 

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję, że przerwa świąteczna w naszym przedszkolu wypada w dniach: 24 grudnia 2020 r. – 03.01.2021 r. W tych dniach przedszkole będzie zamknięte.

Przypominam także, że zgodnie z rozporządzenie ministra edukacji i nauki, w tym roku szkolnym ferie zimowe dla wszystkich dzieci będą od 4 do 17 stycznia. Jednocześnie informuję, że na ten czas – w naszym przedszkolu organizujemy dyżur w grupie łączonej. Proszę o zapisanie dzieci na listę do 11.12.2020 r. i przypominam, że dyżur uruchamiamy od 15 zgłoszonych dzieci.

 

 

ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

1.     Typ przedszkola: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Gorlicach;

2.     Czas pracy przedszkola (dzienna liczba godzin): 9,5 od godz. 6.30
do godz. 16.00;

3.     Czas realizacji podstawy programowej (dzienna liczba godzin):
5 od godz. 8.00 do godz. 13.00;

4.     Przerwa świąteczna: od dnia 24 grudnia 2020 r. do dnia 03.01.2021 r. – powrót 04.01.2021 r.

5.     Dyżur feryjny: od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 15 stycznia 2021 r.;

6.     Przerwa: 03 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) – 04 czerwca 2021 r.;

7.     Dyżur wakacyjny: od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 16 lipca 2021 r.  – dyżur w grupie łączonej;

8.     Termin przerwy wakacyjnej: od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

Wykaz 5 dni wolnych z decyzji dyrektora przedszkola
do wykorzystania w ciągu roku szkolnego:

·        28 grudnia 2020

·        29 grudnia 2020

·        30 grudnia 2020

·        31 grudnia 2020

·        04 czerwca 2021

 

Rodzinny

KONKURS PLASTYCZNY 

„POCZTÓWKA Z PAPIEŻEM”

 REGULAMIN 

 

1.      Cel konkursu:

Ø  Zachęcenie dzieci i rodziców do czynnego udziału w tegorocznych obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II;

Ø  Pobudzanie kreatywności poprzez łączenie wyobraźni plastycznej z wiedzą na temat życia
i nauczania św. Jana Pawła II;

Ø  Promowanie  obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Polsce oraz w regionie;

Ø  Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

2.      Organizator Konkursu:

Ø  Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Gorlicach 

Adres Organizatora:

Ø  ul. Jezierskiego 3, 38–300 Gorlice; tel. 508-448-991;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ø  Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

           Pani Barbara Tenerowicz, tel. 501-282-902; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

          s. Barbara Kożuch, tel. 662-332-946; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ø  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

3.      Założenia organizacyjne:

Ø  Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Gorlicach

Ø  Spośród uczestników konkursu wyróżnia się dwie kategorie wiekowe:

                     - Dzieci w wieku 3-4 lat

                    -  Dzieci w wieku 5-6 lat

 - konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gorlicach;

 - uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;

 - praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).

·       - prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach;

·       - prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)  Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie;

·         - prace mogę być wykonane na dowolnym materiale, papierze o dowolnym rozmiarze, jednak nie przekraczającym formatu A4;

·      - tematyka prac powinna być ściśle związana z  ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem pocztówki adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin;

·         Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na prezentowanie prac na stronach Internetowych Organizatora oraz ich prezentowania na wystawach w Przedszkolu, a także zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie;

·         - osoby wykonujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych;

·     - prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności do złożonych egzemplarzy prac;

·         - prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową;

·        - sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

4.      Sposób dostarczenia prac konkursowych:

·         Wspomniane w pkt. 1. prace konkursowe powinny zostać dostarczone do Przedszkola w terminie do 03.12.2020r.;

·         Prace w imieniu  uczestników mogą składać ich rodzice/opiekunowie prawni.

5.      Ocena prac konkursowych:

·         Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

·         Spośród dostarczonych prac  Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów, z każdej grupy wiekowej.

·         Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

           - trafność doboru tematu pracy;

          - jakość wykonania;

          - oryginalność;

          - stopień trudności wykonania.

6.      Ogłoszenie wyników Konkursu:

·         Rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu „Pocztówka z Papieżem” nastąpi 07.12.2020 r. o godz. 10.00 podczas spotkania ze Św. Mikołajem w Przedszkolu.

·         Lista laureatów zostanie wywieszona w Przedszkolu oraz opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

·         Osoby wówczas nieobecne, a  nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu droga telefoniczną.

7.      Nagrody główne i dodatkowe:

·         Organizator przyzna dwie nagrody główne (rzeczowe) w każdej z dwóch kategorii wiekowych oraz nagrody za II i III miejsca;

·         Wygrane pocztówki zostaną przesłane wraz z życzeniami świątecznymi do papieża Franciszka;  

·         Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy wraz z drobnymi upominkami.

ZAPRASZAMY!!!

 

 

Opłaty za przedszkole – Przedszkole Montessori – Przedszkolak na diecie –  Dla Dzieci na diecie

Drodzy Rodzice,

przypominam, że płatności za przedszkole regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca. Zapraszam do kancelarii od wtorku do piątku w  miesiącu grudniu w godzinach 13:00 – 16:00 (możliwość płacenia kartą). Istnieje także możliwość dokonywania przelewów na konto bankowe przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty podliczonej za dany miesiąc (w tytule podajemy: opłata za przedszkole za 10/2020, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której uczęszcza). Numer rachunku:

 

41 1240 5110 1111 0000 5207 9986

 

Przedszkole to nie szpital! Chore dziecko zostaw w domu! - Mama na ...

 W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola przypominam,że:

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do 
przedszkola dzieci tylko zdrowych!!!
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
- mają katar, kaszel, gorączkę (codziennie
 
przed wyjściem do przedszkola należy 
zmierzyć temperaturę dziecka);
- są przeziębione lub chore;
- mają inne objawy, które mają znamiona
przeziębienia lub choroby.
Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz jakimikolwiek 
objawami przeziębienia lub choroby
absolutnie nie będą mogły zostać w przedszkolu.

 

 

 

   


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat