^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 5,6-latków

6.30-8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY DOWOLNE, CWICZENIA PORANNE

Ø czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

Ø zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

Ø zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.15-8.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Ø wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych,

Ø wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

Ø rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

Ø modlitwa poranna

8.30-9.00 ŚNIADANIE

Ø zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

Ø zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.00-11.30 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

Ø wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych

Ø organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11.30-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Ø modlitwa przed obiadem,

Ø zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

12.00-12.30 OBIAD

Ø zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami,

Ø wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.30-13.45 ZABAWY ZESPOŁOWE I TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI

Ø słuchanie cicho czytanej bajki,

Ø zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej,

Ø rozwijanie zainteresowań dzieci,

Ø prowadzenie obserwacji

13.45-14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Ø zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.20 PODWIECZOREK

Ø zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø utrwalanie  czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.20-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Ø dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu,

Ø kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne