^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY  3,4-latków

6.30-8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY DOWOLNE

Ø czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

Ø zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

Ø zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.15-8.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Ø wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych,

Ø wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

Ø rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

Ø modlitwa poranna

8.30-9.00 ŚNIADANIE

Ø zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

Ø zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.00-11.10 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

Ø wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć  programowych,

Ø organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

Ø utrwalanie wiadomości, karty pracy

11.10-11.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Ø modlitwa przed obiadem,

Ø zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

11.30-12.00 OBIAD

Ø zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami,

Ø wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.00-13.30 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE

Ø słuchanie cicho czytanej bajki,

Ø zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej,

13.30-13.45 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Ø zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.30 PODWIECZOREK

Ø zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy,

Ø utrwalanie  czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.30-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Ø dowolna działalność  dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu,

Ø kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne