^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

 

6:30- 8:00 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Ø  pożegnanie z rodzicami, chrześcijańskie powitanie, rozmowy indywidualne, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe
              

8.00-8.15  - ĆWICZENIA PORANNE

Ø  zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.15-8.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Ø  wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i rozwijanie umiejętności samoobsługowych

Ø  wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

Ø  modlitwa poranna w kaplicy

8.30-9.00 ŚNIADANIE

Ø  zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku

Ø  zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy

Ø  wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9:00 – 9:30 – ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

Ø  katecheza

Ø  rytmika

Ø  język angielski

Ø  zajęcia sportowe

Ø  logopedia

 

9.30-10.40 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

Ø  wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych

10.40-11.40 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Ø  organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11.40-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Ø  modlitwa południowa w kaplicy

Ø  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad hieny i kulturalnego zachowania

12.00-12.30 OBIAD

Ø  zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

Ø  rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami

Ø  wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.30-13.45 ZABAWY ZESPOŁOWE I TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE

                        Z  WYKORZYSTANIEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI

Ø  odpoczynek poobiedni - słuchanie czytanej bajki, opowieści biblijnej

Ø  realizacja programów dodatkowych i projektów edukacyjnych, szachy

Ø  zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej, rozwijanie zainteresowań dzieci

Ø  prowadzenie obserwacji

Ø  refleksja nad własnym postępowaniem

13.45-14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Ø  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.30 PODWIECZOREK

Ø  zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy

Ø  utrwalanie  czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.30-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Ø  dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu

Ø  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozmowy indywidualne